Biuro oferuje prowadzenie:
ksiąg rachunkowych,
księgi przychodów i rozchodów,
ewidencji ryczałtu,
ewidencji środków trwałych,
akt osobowych pracowników.
Oferujemy sporządzanie i rozliczanie:
miesięcznych deklaracji podatkowych,
rocznych rozliczeń dla właścicieli firm i osób fizycznych,
list płac oraz deklaracji pracowniczych,
dokumentów do ZUS oraz Urzędów Skarbowych,
umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło.
Profil działalność:
Kompleksowa obsługa finansowo - księgowa oraz płacowo - kadrowa małych i średnich przedsiębiorstw.
 
KSIĘGOWOŚĆ:
prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi handlowej),
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
prowadzenie ewidencji ryczałtu,
prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT,
prowadzenie ewidencji nabycia towarów i usług VAT,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów i kosztów eksploatacyjnych,
sporządzanie deklaracji podatkowych, m.in. VAT-7, VAT-UE i ich przesyłanie
   do urzędów skarbowych,
sporządzanie przelewów do US,
roczne rozliczenia dla właścicieli firm i osób fizycznych nie prowadzących
   działalności gospodarczej.
PŁACE I KADRY:
sporządzanie list płac,
prowadzenie akt osobowych pracowników,
sporządzanie deklaracji pracowniczych ZUS RMUA i PIT-11 do US,
- przesyłanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną (program Płatnik),
sporządzanie przelewów do ZUS,
sporządzanie umów o pracę oraz aneksów, a także świadectw pracy,
zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń,
sporządzenie i rozliczanie umów cywilno-prawnych, m.in. umowy zlecenie,
   umowy o dzieło.
 
O firmie | Oferta | Kontakt | Lokalizacja | Home
© PREMIUM s.c. Biuro Rachunkowo - Podatkowe, Nowy Sącz. Realizacja: Verakom